กติกาการแข่งขัน LINK Cabling Contest 2017 รอบคัดเลือก

1. โจทย์การแข่งขันใน Cabling Contest ปี5(รอบตัดสิน) แบ่งออกเป็น 2 ภาค
        1.1 การแข่งขันภาคทฤษฎี
        1.2 การแข่งขันภาคปฏิบัติ

2. วิธีการแข่งขัน
       2.1 ภาคทฤษฎี จะมีข้อสอบจำนวน 40 ข้อ (ข้อละ 0.25 คะแนน) รวม 10 คะแนน ระยะเวลา 20 นาที
       2.2 ภาคปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 สายสัญญาณดังนี้
                2.2.1 COAXIAL CABLE
                        การแข่งขันเข้าหัวต่อ(Connector) กับสาย LINK RG6 CABLE จำนวน 4 เส้น (เส้นละ 2.5 คะแนน) รวม 10คะแนน ระยะเวลา 10 นาที
               อุปกรณ์และเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่วางเตรียมไว้ให้ใช้ในการแข่งขันต่อท่าน ประกอบด้วย
                        * LINK P/N CB-0109S+ RG6/U CABLE ขนาด 25 cm 4 เส้น
                        * LINK P/N UC-0026 BNC PLUG RG6 Crimp Type 4 ตัว
                        * LINK P/N UC-0062 F-Type Connector for RG6, TWIST Type 4 ตัว
                        * LINK P/N UC-8256 Stripping Tool RG6 for BNC,F-Type Compression Connector 1 ตัว
                        * LINK P/N UC-8145 Stripping Tool RG59, RG6 for F-Type Connector 1 ตัว
                        * LINK P/N UC-8116 Crimp Tool BNC for RG6 1 ตัว
                        หมายเหตุ สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง เช่น คีมตัด, CUTTER เครื่องมือ ปอกสาย ห้ามใช้ กรรไกร เด็ดขาด *Common Tool เช่น คีมตัด,เครื่องมือปอกสาย อื่นๆ

                      ผู้เข้าแข่งขันจะต้องต่อตามไดอะแกรมดังต่อไปนี้


                2.2.2 Fiber Optic Cable
                        แข่งขันการเข้าหัวต่อ Fiber Optic Connector กับสาย Fiber optic(MM) จำนวน 1 เส้น (หัวต่อละ10 คะแนน) รวม 20 คะแนน ระยะเวลา 50 นาที
                อุปกรณ์และเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่วางเตรียมไว้ให้ใช้ในการแข่งขันต่อท่าน ประกอบด้วย
                        *LINK P/N UF-2803 New Fiber Coating 250-900µm Stripper 1 ตัว
                        * LINK P/N UF-2808 Carbide Scribe Tool 1 ตัว
                        * LINK P/N UF-2821 Wipe Paper 1 ชิ้น
                        * LINK P/N UF-2825 Epoxy Syringe 2 ตัว
                        * LINK P/N UF-2826 A/B Epoxy glue 1 ชุด
                        * LINK P/N UF-2810or2812 Polish Disc ST or SC 1 ตัว
                        * LINK P/N UF-2830,2831,2835 Hand Polish Film 5µm,1 µm,0.3 µm 1 ชุด
                        * LINK P/N UF-2814 Rubber Working Pad 1 ชุด
                        * LINK P/N UF-2853 Optical Fiber Scope 1 ชุด
                        * LINK P/N UF-0004 or UF-0005 F.O. Connector 4 หัว
                        * LINK F.O. Cable Multimode 900 µm ยาว100cm. 1 เส้น                ขั้นตอนการแข่งขัน
                        - ผู้เข้าแข่งขันจะต้องตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นที่ใช้ในการแข่งขัน (โดยเจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้ที่โต๊ะ) ให้พร้อมที่จะแข่งขัน
                ภายใน15นาที
                        - การแข่งขันใช้เวลา 50 นาที ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการเข้าหัวต่อกับสาย 1 เส้น โดยต่อให้ครบทั้ง2หัว
                        -หัวต่อมีสำรองให้ 2 หัวสามารถซ่อมแซมหัวที่ชำรุดได้ในเวลาที่กำหนด
                        -เมื่อหมดเวลาผู้เข้าแข่งขันต้องหยุดการกระทำทั้งหมดแล้วออกจากสนามแข่ง
                        -การตรวจสอบให้คะแนน กรรมการจะตรวจสอบด้วย Optical Fiber Scope (กดสวิตซ์ II) เพื่อให้คะแนนมีเกณฑ์ดังนี้

                        ในกรณีหัวต่อดีทั้งสองหรืออุดมคติ core กับ Cladding สมบูรณ์ 10 คะแนนต่อหัว

                        ในกรณีหัวต่อดีทั้งสองหรืออุดมคติ core กับ Cladding สมบูรณ์ 10 คะแนนต่อหัว

                        ในกรณีหัวต่ออีกข้างเสียจะเป็นดังรูปด้านบน
                        นอกเหนือจากผลลัพธ์นี้เช่น มีคราบกาว แตก ชำรุด ไม่ให้คะแนนทั้งหมด

                2.2.3 LAN (UTP)
                        LAN (UTP) การแข่งขันภาคปฏิบัติ ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลา 30นาที ในการเข้าหัวต่อ กับสาย LINK UTP Cat6 ให้ได้จำนวนสายเส้นมากที่สุด
                พร้อมตัดสาย ใส่ฝาครอบและรัดเข็มขัดรัดสายทุกตัวให้เรียบร้อย (เส้นละ3คะแนน)
                        อุปกรณ์และ เครื่องมือที่จำเป็นที่ใช้ในการแข่งขันต่อท่าน ประกอบด้วย
                         * LINK UTP Cat6 ขนาด 30cm. จำนวน 20เส้น (P/N US-9116)
                         * LINK RJ45 Modular Plug Cat6 จำนวน 20 ตัว (P/N US-1002)
                         * LINK RJ45 Modular Jack Slim Enhance CAT6 จำนวน 20 ตัว (P/N US-1006SL)
                         * LINK UTP Patch cord Cat6 1m. จำนวน 2 เส้น (P/N US-5101)
                         * LINK Fast Slim Enhance Cat6 Jack Terminal Tool จำนวน 1 ตัว (P/N US-8061)
                         * LINK UTP Cable Tester 1 ตัว (P/N TX-1302)
                         (โดยเจ้าหน้าวางเตรียมไว้ให้ในจุดที่กำหนด)
                         หมายเหตุ สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง เช่น คีมตัด, CUTTER เครื่องมือ ปอกสาย ห้ามใช้ กรรไกร เด็ดขาด

                      โดยต่อตามไดอะแกรมดังต่อไปนี้

 

                ตัวอย่างวิดีโอการเข้าหัวของ LINK
                        LINK BNC Crimp Type https://www.youtube.com/watch?v=3XU_Nh2uDvM
                        LINK Fiber Optic http://www.youtube.com/watch?v=0EFFX62s-3A
                        LINK UTP CAT6 Fast Slim http://www.youtube.com/watch?v=73LAN59s8zs

กลับขึ้นด้านบน