กติกาการแข่งขัน LINK Cabling Contest 2017 รอบคัดเลือก

1. โจทย์การแข่งขันใน LINK Cabling Contest ปี5(รอบคัดเลือก) แบ่งออกเป็น2ภาค
        1.1 การแข่งขันภาคทฤษฎี
        1.2 การแข่งขันภาคปฏิบัติ

2. วิธีการแข่งขัน
        2.1 ภาคทฤษฎี จะมีข้อสอบจำนวน 20 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) รวม 20 คะแนน ระยะเวลา 20 นาที
        2.2 ภาคปฏิบัติ แบ่งเป็น2ผลิตภัณฑ์ดังนี้
                2.2.1 COAXIAL CABLE
                การแข่งขันเข้าหัวต่อ(Connector) กับสาย LINK RG6 CABLE จำนวน 4 เส้น (เส้นละ 5 คะแนน) รวม 20คะแนน ระยะเวลา 15 นาที
                อุปกรณ์และ เครื่องมือที่จำเป็นที่ใช้ในการแข่งขันต่อท่าน ประกอบด้วย
                         * LINK P/N CB-0109S+ RG6/U CABLE ขนาด 25 cm 4 เส้น
                         * LINK P/N UC-0026 BNC PLUG RG6 Crimp Type 4 ตัว
                         * LINK P/N UC-0062 F-Type Connector for RG6, TWIST Type 4 ตัว
                         * LINK P/N UC-8256 Stripping Tool RG6 for BNC,F-Type Compression Connector 1 ตัว
                         * LINK P/N UC-8145 Stripping Tool RG59, RG6 for F-Type Connector 1 ตัว
                         * LINK P/N UC-8116 Crimp Tool BNC for RG6 1 ตัว
                         (โดยเจ้าหน้าวางเตรียมไว้ให้ในจุดที่กำหนด)
                         หมายเหตุ สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง เช่น คีมตัด, เครื่องมือ ปอกสาย ห้ามใช้ กรรไกร Cutter เด็ดขาด

                      ผู้เข้าแข่งขันจะต้องต่อตามไดอะแกรมดังต่อไปนี้


                2.2.2 LAN (UTP)
                        การแข่งขันการเข้าหัวต่อ (Connector) กับสาย LINK CAT6 UTP จำนวน 4 เส้น พร้อมตัดสายส่วนเกินและปิดฝา ครอบให้เรียบร้อย (เส้นละ 15 คะแนน) รวม 60คะแนน ระยะเวลา 25 นาที
                อุปกรณ์และเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่วางเตรียมไว้ให้ใช้ในการแข่งขันต่อท่าน ประกอบด้วย
                         * LINK P/N US-9106 CAT6 UTP Cable(250MHz) ยาว 30cm. 12เส้น
                         * LINK P/N US-1002 CAT6 RJ45 Plug 20ตัว
                         * LINK P/N US-1006STF CAT6 RJ45 Modular Jack Slim, ToolFree 8ตัว
                         * LINK P/N US-5101-4 CAT6 RJ45-RJ45 Patch cord 1M. 2เส้น
                         * LINK P/N UC-8145 STRIPPING TOOL 1ตัว
                         * LINK P/N TL-1103R RJ45,RJ11Hand Set Crimp Tool 1ตัว
                         * LINK P/N TX-1302 UTP CABLE TESTER 1ตัว
                        หมายเหตุ สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง เช่น คีมตัด, เครื่องมือ ปอกสาย ห้ามใช้ กรรไกร CUTTER เด็ดขาด หากผู้เข้าแข่งขันไม่ตัดสายส่วนเกินออก หรือไม่ปิดฝาครอบให้เรียบร้อย เส้นนั้นทั้งหมดจะไม่ได้คะแนน!

                      ผู้เข้าแข่งขันจะต้องต่อตามไดอะแกรมดังต่อไปนี้ตัวอย่างวิดีโอการเข้าหัวของ LINK
LINK BNC Crimp Type

Link Slim CAT6 Tool Free

กลับขึ้นด้านบน